NYHETER

 
Informasjon om prisjustering

30.11.20: Med bakgrunn i kostnadsutviklingen og en krevende markedssituasjon justerer vi våre priser med 4,5 %. Prisøkningen skjer med virkning fra 1.januar 2021.

Diesel- og bompengetillegg justeres individuelt.

 
Nor-log Gruppen AS

19.06.19: Suldal Transport AS og Miniekspress-selskapene samarbeider i dag blant annet på utvalgte felles kunder. Dette samarbeidet har gitt begge selskapene fortrinn gjennom økt geografisk dekning og forsterket kundetilbud. Erfaringene fra samarbeidet viser også at begge selskapene er solid fundamentert på et felles verdigrunnlag i den hensikt å være lokalt forankrede kvalitetsleverandører med dyktige ansatte som er stolte av jobben som utføres – hver dag, hele året.

Med bakgrunn i dette, og med et ønske om å etablere attraktive kundeløsninger og skape flere norske arbeidsplasser i norsk transportbransje i tiden som kommer, blir samarbeidet nå enda tettere og sterkere. Dette gjøres ved at nåværende eiere av Suldal Transport AS (Rune Furseth) og Miniekspress-selskapene (Kjell Skatvedt) etablerer et nytt selskap ved navn Nor-log Gruppen AS, som vil være morselskap i et nytt felles konsern hvor Suldal Transport AS og Miniekspress-selskapene skal levere transporttjenester av beste kvalitet til kundene i sine respektive lokalmarkeder – akkurat slik som i dag. Nor-log Gruppen AS kjøper alle aksjene i selskapene Suldal Transport AS og Miniekspress Transport AS. Transaksjonen setter selskapene i stand til å møte framtiden på en tryggere og mer offensiv måte. Dette gir et sterkere og bredere kundetilbud i markedet og en plattform for fremtidig utviklingsarbeid til beste for våre eksisterende og nye kunder.

Samarbeidet vil sikre eksisterende arbeidsplasser og danne grunnlag for nye. Suldal Transport AS og alle Miniekspress-selskapene vil bestå som i dag, med lokal ledelse og styring slik kundene er vant til.

 
Daglige avganger fra Tromsø til Finnmark!

11.02.18: Fra og med mars 2018 kan vi tilby daglige avganger fra Tromsø til Lakselv. Via vår nye terminal i Lakselv har vi forbindelse videre til hele Finnmark flere dager hver uke. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud på finnmark@miniekspress.no eller dag@miniekspress.no