NYHETER

 
Informasjon om prisjustering

20.11.17: Med bakgrunn i økende kostnadspress ser vi oss nødt til å justere våre priser med 3,9 %. Prisøkningen skjer med virkning fra 1.januar 2018.

Med virkning fra samme dato vil bompengetillegget være på 1,92 %.  


Sykkel-VM i Bergen

Sykkel-VM 16.-24. september vil gi store utfordringer for biltrafikken og vareleveranser i Bergen. Sykkel-VM er et av verdens største idrettsarrangement og arenaen er offentlige veier. Allerede fra 12. september starter bygging av traseer, som medfører redusert fremkommelighet. Alle bedrifter oppfordres til å følge med på informasjon om trafikken, og planlegge håndtering av sin vareflyt under Sykkel-VM. Vi vil gjøre det vi kan for å få levert varer innenfor rammene av det arrangementet tillater, men enkelte forsinkelser må påregnes i berørte områder.

Se mer på Trafikkavvikling Bergen 2017