NYHETER

 
Sykkel-VM i Bergen

Sykkel-VM 16.-24. september vil gi store utfordringer for biltrafikken og vareleveranser i Bergen. Sykkel-VM er et av verdens største idrettsarrangement og arenaen er offentlige veier. Allerede fra 12. september starter bygging av traseer, som medfører redusert fremkommelighet. Alle bedrifter oppfordres til å følge med på informasjon om trafikken, og planlegge håndtering av sin vareflyt under Sykkel-VM. Vi vil gjøre det vi kan for å få levert varer innenfor rammene av det arrangementet tillater, men enkelte forsinkelser må påregnes i berørte områder.

Se mer på Trafikkavvikling Bergen 2017

 
Er du vår nye befrakter?

23.06.17. På grunn av vekst og økt oppdragsmengde søker vi etter befrakter til Miniekspress Thermo AS på Borgeskogen. Vi søker deg som har god kjennskap til transportbransjen, gjerne også innen thermotransport, har god økonomisk forståelse og motiveres av å levere kvalitet og gode resultater. Du er løsningsorientert og trives med ansvar, takler en hektisk arbeidshverdag og kan jobbe like godt selvstendig som i team. Du har gode kommunikasjonsevner og behersker norsk både muntlig og skriftlig.

Søknad med CV sendes snarest på mail til: jobb@miniekspress.no


Er du vår nye befrakter/logistikkmedarbeider i Tromsø?

26.05.17. På grunn av vekst og økt oppdragsmengde søker vi etter befrakter/logistikkmedarbeider til Miniekspress Thermo Tromsø AS.  Vi søker deg som har kjennskap til transportbransjen, gjerne også innen thermotransport, har god økonomisk forståelse, takler en hektisk arbeidshverdag og kan jobbe like godt selvstendig som i team. Du har gode kommunikasjonsevner og behersker norsk både muntlig og skriftlig.

Søknad med CV sendes snarest på mail til: jobb@miniekspress.no

 
Informasjon om prisjustering

01.04.17: Med bakgrunn i økende kostnadspress ser vi oss nødt til å justere våre priser med 3,9 %. Prisøkningen skjer med virkning fra 1.mai 2017.

Med virkning fra samme dato innføres også et bompengetillegg for å dekke opp for sterkt voksende bompenge-kostnader som følge av stadig økning i bompengefinansierte veiprosjekter og rushtidsavgifter. Bompengetillegget vil være på 0,92 %.