NYHETER

 
Informasjon om prisjustering

30.11.18: Med bakgrunn i en krevende markedssituasjon og et betydelig  kostnadspress ser vi oss nødt til å justere våre priser med 6,5 %. Prisøkningen skjer med virkning fra 1.januar 2019.

Diesel- og bompengetillegg justeres individuelt.

 
Daglige avganger fra Tromsø til Finnmark!

11.02.18: Fra og med mars 2018 kan vi tilby daglige avganger fra Tromsø til Lakselv. Via vår nye terminal i Lakselv har vi forbindelse videre til hele Finnmark flere dager hver uke. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud på finnmark@miniekspress.no eller dag@miniekspress.no