NYHETER

Er du vår nye befrakter?

23.06.17. På grunn av vekst og økt oppdragsmengde søker vi etter befrakter til Miniekspress Thermo AS på Borgeskogen. Vi søker deg som har god kjennskap til transportbransjen, gjerne også innen thermotransport, har god økonomisk forståelse og motiveres av å levere kvalitet og gode resultater. Du er løsningsorientert og trives med ansvar, takler en hektisk arbeidshverdag og kan jobbe like godt selvstendig som i team. Du har gode kommunikasjonsevner og behersker norsk både muntlig og skriftlig.

Søknad med CV sendes snarest på mail til: jobb@miniekspress.no


Er du vår nye befrakter/logistikkmedarbeider i Tromsø?

26.05.17. På grunn av vekst og økt oppdragsmengde søker vi etter befrakter/logistikkmedarbeider til Miniekspress Thermo Tromsø AS.  Vi søker deg som har kjennskap til transportbransjen, gjerne også innen thermotransport, har god økonomisk forståelse, takler en hektisk arbeidshverdag og kan jobbe like godt selvstendig som i team. Du har gode kommunikasjonsevner og behersker norsk både muntlig og skriftlig.

Søknad med CV sendes snarest på mail til: jobb@miniekspress.no

 
Informasjon om prisjustering

01.04.17: Med bakgrunn i økende kostnadspress ser vi oss nødt til å justere våre priser med 3,9 %. Prisøkningen skjer med virkning fra 1.mai 2017.

Med virkning fra samme dato innføres også et bompengetillegg for å dekke opp for sterkt voksende bompenge-kostnader som følge av stadig økning i bompengefinansierte veiprosjekter og rushtidsavgifter. Bompengetillegget vil være på 0,92 %.