Nord-Norge

MINIEKSPRESS NORD-NORGE

Miniekspress Nord-Norge ble etablert i 2011 med totalt 10 ansatte og 4 egne biler som gikk i faste ekspressruter fra Oslo til Tromsø. Dette har utviklet seg til at vi i dag laster fra Østlandet til Nord-Norge alle ukedager.

Startet i 2011 med totalt 10 ansatte og 4 egne biler som gikk i faste ekspressruter fra Oslo til Tromsø. Dette har utviklet seg til at vi i dag laster fra Østlandet til Nord-Norge alle ukedager. Våre dyktige sjåfører er bosatt i Oslo, Sverige og Tromsø, og vi har laget et opplegg som er veldig bra med tanke på arbeidstider og friordninger. Med sjåførbytte underveis blir vi veldig effektive og presise på framføringstider. I tillegg til Tromsø som endestasjon har vi muligheter for leveringer/ innhentinger rundt om i Troms fylke, enten med egne biler eller med samarbeidspartnere. I Juni 2015 overtok vi alle aksjene i Hako Transport AS (nå Miniekspress Finnmark AS). Vi har avganger fra Østlandet inn i Finnmark via Lakselv som det naturlige knutepunktet i Finnmark. Herfra har vi  distribusjon ut i hele Finnmark med kjøl/ frys/ tørrvare. I siste kvartal 2016 sto vår nye terminal klar på flyplassen i Lakselv. Denne er topp moderne og har muligheter for omlasting og lagring, samt muligheter for å ekspedere gods inn og ut fra flyplassen. På grunn av den lange rullebanen har Lakselv et potensiale i årene fremover, da det stadig flyttes gods over til flyfrakt. Her skal vi legge til rette for at sjømat og andre produkter kan flyttes inn og ut av Finnmark med transportfly. Totalt har vi 35 ansatte i Nord-Norge som ønsker å gjøre din hverdag litt mer forutsigbar på grunn av vår punktlighet!