Flåte

FLÅTEN OG MILJØ

Miniekspress-selskapene kjører med tilpasset materiell i henhold til kundeavtalene. Det blir i dag kjørt med biler i forskjellige kategorier fra kl 1 distribusjons biler og opp til modulvogntog på 25,25m. Disse bilene er utstyrt med aggregater som har minimum 2 temperatursoner og bilene har løftelem og lastebommer.

Daglig rutenett til hele Østlandet ut fra terminalen på Borgeskogen. Linjetrafikken mot Stavanger og Trondheim kjøres av semier med 2 temp og bommer. Til Nord-Norge kjøres det daglige avganger med modulvogntog og semier fra Østlandet.

I de siste årene har omfanget av transport over veinettet hatt en betydelig økning. Vi er en av mange aktører som må ta ansvar for en reduksjon i utslipp, og vi utfordrer våre leverandører av vogntog på disse forholdene når vi bygger vår flåte videre. Vi i Miniekspress tenker miljø, og legger til rette for dette gjennom å se på våre leverandører som partnere i arbeidet for å sikre et godt miljø!

Alle våre lastebiler tilfredsstiller utslippskravene til Euro 6. Mange av våre distribusjonsbiler har elektriske kjøle- og fryseaggregat som reduserer både utslipp og støy i forbindelse med distribusjon av tempererte varer.

I januar 2021 mottok vi våre 2 første LNG lastebiler som skal gå på biogass. Med disse tar vi et nytt steg i retning av klimanøytrale transporter. Vi ser frem til å motta flere LNG-biler drevet på biogass i 2021.