Drivstofftillegg

Drivstofftillegg

Med bakgrunn i drivstoffkostnadenes store andel av vårt kostnadsbilde, samt stadig økende priser på diesel, belastes et variabelt drivstofftillegg. Tillegget justeres månedlig basert på siste måneds gjennomsnittlige listepris for truckdiesel fra YX Truck sammenlignet foregående måneds gjennomsnittlige listepris. Prosentvis endring i dieselprisen vektes i forhold til at drivstoffkostnaden utgjør 25% av totalkostnaden. Dvs., er økningen i gjennomsnittlig dieselpris 4 %, så økes drivstofftillegget med 1 %-poeng.


Historiske drivstofftillegg gjøres løpende tilgjengelig her:

Fra og med:

Mars 2019: 13,17 %

Februar 2019: 13,10 %

Januar 2019: 13,10 %

Desember 2018: 14,44 %

November 2018: 14,58 %

Oktober 2018: 13,76 %

September 2018: 13,20 %

Juli 2017: 9,90 %


For ytterligere spørsmål om vårt drivstofftillegg, kontakt oss på faktura@miniekspress.no