Drivstofftillegg

Drivstofftillegg

Med bakgrunn i drivstoffkostnadenes store andel av vårt kostnadsbilde, samt stadig økende priser på diesel, belastes et variabelt drivstofftillegg. Tillegget justeres månedlig basert på siste måneds gjennomsnittlige listepris for truckdiesel fra YX Truck sammenlignet foregående måneds gjennomsnittlige listepris. Prosentvis endring i dieselprisen vektes i forhold til at drivstoffkostnaden utgjør 25% av totalkostnaden. Dvs., er økningen i gjennomsnittlig dieselpris 4 %, så økes drivstofftillegget med 1 %-poeng.


Historiske endringer i drivstofftillegget gjøres løpende tilgjengelig her:

Fra og med:

August 2021: 14,73%

Juli 2021: 13,99%

Juni 2021: 14,05%

Mai 2021: 14,05%

April 2021: 14,05 %

Mars 2021: 13,36 %

Mai 2020: 11,38 %

Januar 2020: 14,29 %

Mars 2019: 13,17 %

Januar 2019: 13,10 %

Desember 2018: 14,44 %

November 2018: 14,58 %

Oktober 2018: 13,76 %

Juli 2017: 9,90 %


For ytterligere spørsmål om vårt drivstofftillegg, kontakt oss på faktura@miniekspress.no