Drivstofftillegg

Drivstofftillegg

Med bakgrunn i drivstoffkostnadenes store andel av vårt kostnadsbilde, samt stadig økende priser på diesel, belastes et variabelt drivstofftillegg. Tillegget justeres månedlig basert på siste måneds gjennomsnittlige listepris for truckdiesel fra YX Truck sammenlignet foregående måneds gjennomsnittlige listepris. Prosentvis endring i dieselprisen vektes i forhold til at drivstoffkostnaden utgjør 25% av totalkostnaden. Dvs., er økningen i gjennomsnittlig dieselpris 4 %, så økes drivstofftillegget med 1 %-poeng.


Historiske drivstofftillegg gjøres løpende tilgjengelig her:

Fra og med:

Juli 2017: 9,90 %

September 2018: 13,20 %

Oktober 2018: 13,76 %

November 2018: 14,58 %

Desember 2018: 14,44 %

Januar 2019: 13,10 %

For ytterligere spørsmål om vårt drivstofftillegg, kontakt oss på faktura@miniekspress.no