Bompengetillegg

Bompengetillegg

Vi som transportør opplever en sterk økning i våre bompengekostnader. Dette kommer som følge av flere bompengefinansierte vegprosjekter, innføring av rushtidsavgifter og miljøavgifter. I siste 12 måneders periode er det gjort flere endringer i takstene hos de ulike bomselskapene.

Som en konsekvens av dette har vi et variabelt bompengetillegg som belastes pr. sending.

Bompengetillegget pr 1.desember 2018 er 2,6 %.


For ytterligere spørsmål om vårt bompengetillegg, kontakt oss på faktura@miniekspress.no